• |
  • |
  • ۰۳:۳۷ - چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
سامانه ثبت‌نام و انتخاب واحد
سامانه ثبت‌نام و انتخاب واحد۲
سامانه امور اعضای هیئت علمی
سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

اعلانات معاونت آموزشی

 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷:
انتخاب واحد: ۹۷/۰۶/۱۲ الی ۹۷/۰۶/۲۰
شروع کلاس‌ها: ۹۷/۰۶/۲۴
حذف و اضافه: ۹۷/۰۷/۰۷ الی ۹۷/۰۷/۱۲
پایان کلاس‌ها: ۹۷/۱۰/۱۳
امتحانات پایان‌ترم: ۹۷/۱۰/۱۵ الی ۹۷/۱۰/۲۷

رشته‌های تحصیلی