اعلانات معاونت آموزشی

شروع کلاس‌ها: ۹۹/12/۱۰، تعداد هفته‌های آموزشی: 16 هفته، پایان کلاس‌ها: ۱۴۰۰/04/۰۳، امتحانات پایان‌ترم: ۱۴۰۰/04/۱۲ لغایت ۱۴۰۰/04/۲۴

رشته‌های تحصیلی