اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده فنی و مهندسی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده فنی و مهندسی»

عمران و نقشه برداری

محمد حسین رشیدی مهر آبادی

محمد حسین رشیدی مهر آبادی

مربی

دریافت رزومه
علی سیستانی پور

علی سیستانی پور

استادیار

دریافت رزومه
علی ظفری

علی ظفری

مربی

دریافت رزومه
فواد مهاجری ناو

فواد مهاجری ناو

استادیار

دریافت رزومه

فیزیک

رامین خویی

رامین خویی

استادیار

دریافت رزومه
محمدرضا سلطانی ایردموسی

محمدرضا سلطانی ایردموسی

دانشیار

دریافت رزومه
مریم قاسملو

مریم قاسملو

استادیار

دریافت رزومه
مریم قلی زاده آرشتی

مریم قلی زاده آرشتی

استادیار

دریافت رزومه
منیر کمالیان

منیر کمالیان

استادیار

دریافت رزومه
الهام ناصری قائم

الهام ناصری قائم

مربی

دریافت رزومه

کشاورزی

مکانیک

امیر  خرم

امیر خرم

استادیار

دریافت رزومه
علیرضا رئوف پناه

علیرضا رئوف پناه

استادیار

دریافت رزومه
محسن رضایی

محسن رضایی

مربی

دریافت رزومه
محمد سامانی

محمد سامانی

استادیار

دریافت رزومه
ناصر شایگان

ناصر شایگان

استادیار

دریافت رزومه
سید علی صدر واقفی

سید علی صدر واقفی

استادیار

دریافت رزومه

مهندسی صنایع

علی شهابی

علی شهابی

مربی

دریافت رزومه
مهناز میر بلوکی

مهناز میر بلوکی

استادیار

دریافت رزومه

نساجی

مهرداد حاجیلاری

مهرداد حاجیلاری

استادیار

دریافت رزومه
سیما حبیبی

سیما حبیبی

استادیار

دریافت رزومه
محسن حسینخانی

محسن حسینخانی

استادیار

دریافت رزومه
علی اکبر ذوالریاستین

علی اکبر ذوالریاستین

استادیار

دریافت رزومه
اعظم طالبیان

اعظم طالبیان

استادیار

دریافت رزومه
خسرو فریزاده

خسرو فریزاده

استادیار

دریافت رزومه
غلامرضا گودرزی

غلامرضا گودرزی

مربی

دریافت رزومه