گزارش برگزاری/عدم برگزاری کلاس‌‌های آنلاین-نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

گزارش برگزاری/عدم برگزاری کلاس‌ آنلاین و انعکاس نقطه نظرات
 • اطلاعیه ویژه اساتید محترم؛ با عنایت به برگزاری کلاس‌های درسی به صورت مجازی برخط و به منظور انعکاس ارزیابی استادان به مسئولین ذیربط با هدف ارتقای کیفی زیرساخت‌های برگزاری کلاس آنلاین؛ لطفا بلافاصله پس از پایان برگزاری هریک از کلاس‌های آنلاین (اعم از جلسه تشکیل شده یا نشده)، وضعیت و کیفیت برگزاری کلاس خود را از طریق تکمیل این فرم گزارش فرمایید: شایان ذکر است تکمیل این فرم به عنوان فرآیند آموزشی تلقی شده و اجرای آن ضروری است و به صورت روزانه تحلیل کمی و کیفی نقطه نظرات و جمع بندی فرم‌های تکمیل شده توسط استادان گرامی به سازمان منعکس می‌شود.
  لینک جستجوی فرم‌های تکمیل شده
  لینک دریافت لیست تلفن و راه‌های ارتباطی پشتیبانان واحد یادگار امام‌خمینی (ره) شهرری
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام‌خانوادگی*
  3
 • کدملی*عدد ۱۰ رقمی با فونت انگلیسی
  4
 • دانشکده*
  5
 • نوع کلاس*
  6
 • مشخصه درس*مشخصه کلاس درج شده در ابلاغ استاد یا «لیست دروس من» در کلاس آنلاین (فقط اعداد- مثال: 3452)
  7
 • تاریخ برگزاری*از تایپ تاریخ اجتناب فرمایید (انتخاب نمایید...)
  8
 • مدت زمان تشکیل کلاس*(به دقیقه)
  9
 • وضعیت برگزاری*
  10
 • وضعیت شرکت دانشجویان*
  11
 • وضعیت پاسخگویی پشتیبانان واحد*
  12
 • نقطه‌نظرات و پیشنهادات:*
  13