اعلام مغایرت پذیرفته‌شدگان

فرم اعلام مغایرت پذیرفته‌شدگان
 • خواهشمند است قبل از تکمیل فرم به نکات زیر توجه فرمایید: - در صورتیکه مدارک ارائه شده فاقد معدل است، عدد صفر در مستطیل مربوطه نوشته شود. - کد رهگیری دریافت شده را در برگه چک‌لیست دانشجو یادداشت نمایید. - راهنمای مربوط به هر بخش توسط آیکون قابل مشاهده می‌باشد.
  0
 • 1
 • نام*نام کامل به فارسی
  2
 • نام خانوادگی*درج فامیل به فارسی
  3
 • شماره دانشجویی*مندرج در سند پذیرش
  4
 • دانشکده*با توجه به رشته قبولی
  5
 • معدل مندرج در احراز هویت*
  6
 • معدل کتبی دیپلم*
  7
 • معدل پیش دانشگاهی*
  8
 • معدل کل (دیپلم/کاردانی/مدرک پایه)*
  9
 • مغایرت معدل احراز هویت با مدرک پایه دارد؟*
  10
 • مغایرت مدرک تحصیلی دارد؟*
  11
 • مغایرت شناسنامه‌ای دارد؟*
  12
 • نوع مغایرت شناسنامه‌ای:*
  13
 • سایر توضیحات ...*
  14