اطلاعیه‌ها

تمدید مجدد مهلت ثبت یا تمدید واحدهای درسی فاقد برگزاری کلاس

با عنایت به باز شدن مجدد سامانه انتخاب واحد توسط سازمان مرکزی، به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند: آخرین مهلت ثبت یا تمدید واحدهای درسی فاقد برگزاری کلاس نظیر پایان‌نامه/رساله/آزمون جامع و ... تا روز شنبه مورخ ۹۷/۹/۲۴ می‌باشد. عواقب ناشی از اقدام به موقع بر عهده شخص دانشجو می‌باشد.

ادامه مطلب

تمدید مجدد مهلت ثبت یا تمدید واحدهای درسی فاقد برگزاری کلاس

با عنایت به باز شدن مجدد سامانه انتخاب واحد توسط سازمان مرکزی، به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند: آخرین مهلت ثبت یا تمدید واحدهای درسی فاقد برگزاری کلاس نظیر پایان‌نامه/رساله/آزمون جامع و ... تا روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۸/۳۰ می‌باشد. عواقب ناشی از اقدام به موقع بر عهده شخص دانشجو می‌باشد.

ادامه مطلب

آخرین مهلت ثبت یا تمدید واحدهای درسی فاقد برگزاری کلاس

با عنایت به باز شدن مجدد سامانه انتخاب واحد توسط سازمان مرکزی، به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند: آخرین مهلت ثبت یا تمدید واحدهای درسی فاقد برگزاری کلاس نظیر پایان‌نامه/رساله/آزمون جامع و ... تا روز پنج‌شنبه مورخ ۹۷/۸/۱۰ می‌باشد. عواقب ناشی از اقدام به موقع بر عهده شخص دانشجو می‌باشد.

ادامه مطلب