آشنایی با معاونت و دفاتر


دکتر امیر احمری‌نژاد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
رشته تحصیلی: مهندسی برق-قدرت

تلفن دفتر: 55229250-داخلی 2263
پست الکترونیکی:
amozesh [AT] iausr.ac.ir

دکتر حامد نعمتیان
مدیرکل آموزش
رشته تحصیلی: مهندسی برق-الکترونیک

تلفن دفتر: 55229328-داخلی 2249
پست الکترونیکی:
nematian [AT] iausr.ac.ir

دکتر خدیجه کلاته
رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی
رشته تحصیلی: شیمی معدنی

تلفن دفتر: 55229256- داخلی 2255
پست الکترونیکی:
kalateh [AT] gmail.com

زهرا امیری‌پری
مدیر امور برنامه‌ریزی آموزشی
رشته تحصیلی: تاریخ

تلفن دفتر: 552292۴۹
پست الکترونیکی:
amozesh [AT] iausr.ac.ir

عبدالرضا میرزایی
رئیس اداره امتحانات و ثبت نمرات
رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث

تلفن دفتر: 552292۴۸-داخلی ۲۵۵۰
پست الکترونیکی:
amozesh [AT] iausr.ac.ir