آشنایی با معاونت و دفاتر

تعداد بازدید:۶۹۹۱

دکتر امیر احمری‌نژاد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
رشته تحصیلی: مهندسی برق-قدرت

تلفن دفتر: 55229250-داخلی 2263
پست الکترونیکی:
amozesh [AT] iausr.ac.ir

دکتر حامد نعمتیان
مدیرکل آموزش
رشته تحصیلی: مهندسی برق-الکترونیک

تلفن دفتر: 55229328-داخلی 2246
پست الکترونیکی:
nematian [AT] iausr.ac.ir

دکتر خدیجه کلاته
رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی
رشته تحصیلی: شیمی معدنی

تلفن دفتر: 55229256- داخلی 2255
پست الکترونیکی:
kalateh [AT] gmail.com

دکتر ناصر طالبی
مدیر امور برنامه‌ریزی آموزشی
رشته تحصیلی: مهندسی برق / کنترل

تلفن دفتر: 552292۴۹
پست الکترونیکی:
amozesh [AT] iausr.ac.ir

  

مجید افتخاری
رئیس اداره امتحانات و ثبت نمرات
رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

تلفن دفتر: 552292۴۸-داخلی ۲۵۵۰
پست الکترونیکی:
amozesh [AT] iausr.ac.ir

 


آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۸