آشنایی با معاونت و دفاتر

تعداد بازدید:۱۱۵۲۵

دکتر محمدرضا قصری
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
رشته تحصیلی: شیمی کاربردی

تلفن دفتر: 55229250-داخلی 2263
پست الکترونیکی:
amozesh [AT] iausr.ac.ir

دکتر حامد نعمتیان
مدیرکل آموزش
رشته تحصیلی: مهندسی برق-الکترونیک

تلفن دفتر: 55229328-داخلی 2246
پست الکترونیکی:
nematian [AT] iausr.ac.ir or h.nematian.n [AT] gmail.com

 

دکتر علی رحمانی
رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی
رشته تحصیلی: مهندسی برق - کنترل

تلفن دفتر: 55229256- داخلی 2255
پست الکترونیکی:
ee.moradi [AT] gmail.com

 

خانم دکتر حاجی زاده
مدیر امور برنامه‌ریزی آموزشی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

تلفن دفتر: 552292۴۹
پست الکترونیکی:
Mohamad.t.adl [AT] yGmail.com

  

رسول قلی‌زاده
رئیس اداره امتحانات و ثبت نمرات
رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

تلفن دفتر: 552292۴۸-داخلی ۲۵۵۰
پست الکترونیکی:
amozesh [AT] iausr.ac.ir

 


آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۴۰۰