اطلاعات تماس

تعداد بازدید:۵۳۷۱۵

 آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری- مجتمع اصلی:

کیلومتر ۶ اتوبان تهران - قم (بزرگراه خلیج فارس) نرسیده به عوارضی، سمت راست، روبروی مرقد حضرت امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری.

 تلفنخانه   ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰

 ردیف

نام و نام‌خانوادگی

 سمت 

تلفن مستقیم

تلفن داخلی 

۱

 دکتر محمدرضا اله قلی قصری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

۵۵۲۲۹۲۵۰

2251

۲

دکتر حامد  نعمتیان

 

مدیرکل امور آموزشی و تحصیلات‌تکمیلی 

۵۵۲۲۹۳۲۸

2249

۳

 حسن  اله ویردی زاده 

رئیس اداره آموزش 

۵۵۲۲۹۳۲۸  

 

دکتر علی رحمانی

رئیس دبیرخانه هیات علمی

۵۵۲۲۹۲۵۶

۲۳۵۵

 

  علی شمس آریان

خانم پیرهادی

 

دبیرخانه هیات علمی

۵۵۲۲۹۳۲۵

۲۲۵۲

 

خانم‌ آستانه

کارشناسان آموزش

۵۵۲۲۹۲۴۹

۲۲۵۶

 

  محمد نیرومند

مسئول دفتر معاونت آموزشی

۵۵۲۲۹۲۵۰

۲۲۶۳

 

 

نماینده کنسولی دانشجویان غیر ایرانی

۵۵۲۲۹۲۴۹

۲۲۰۹

 

 رسول قلی زاده

رئیس اداره امتحانات

۵۵۲۲۹۲۴۸

۲۵۵۰

 

 محمد رضا  آتش‌تر

رئیس اداره آموزش دانشکده مدیریت وحسابداری

۵۵۲۲۹۳۲۲

۲۴۰۴

 

خانم یادگاری

امتحانات دانشکده مدیریت وحسابداری

۵۵۲۲۹۳۱۰

۲۴۲۴

 

  محمدعلی تقربی

رئیس اداره آموزش دانشکده علوم انسانی

۵۵۲۲۹۳۶۲

۲۶۰۷

 

خانم بهروزنام

امتحانات دانشکده علوم انسانی

-

۲۶۱۷

 

  علی عظیم زاده

رئیس اداره آموزش دانشکده برق

۵۵۲۲۹۳۹۰

۲۳۳۰

 

خانم کمالی

امتحانات دانشکده فنی مهندسی وبرق

-

۲۳۰۷

 

 رضا احیایی‌پور

رئیس اداره آموزش فنی ومهندسی

۵۵۲۲۹۲۵۵

۲۳۳۰

 

پرویز رفیعی

رئیس اداره آموزش هنر ومعماری

۵۵۲۲۹۲۴۷

۲۲۸۹

 

  شمسعلی فتحی مرشت

امتحانات دانشکده هنر ومعماری

۵۵۲۲۹۲۹۸

۲۲۹۹

 

 

رئیس اداره ثبت نام وپذیرش

-

۲۲۹۴

 

رئیس اداره سنجش ونظارت

-

۲۲۹۴

 

 حسن  اله ویردی زاده

رئیس اداره خدمات آموزشی

۵۵۲۲۹۳۲۸

۲۲۴۶

 

 

مسئول آموزش مجتمع ابوالفتوح رازی(مادران)

۳۳۷۴۲۷۵۷

-

 

علیرضا شریعت

رئیس اداره فارغ التحصیلان

۵۵۲۲۹۲۴۲

 

 

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰