اطلاعات تماس

تعداد بازدید:۱۹۳۳۳

 آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری- مجتمع اصلی:

کیلومتر ۶ اتوبان تهران - قم (بزرگراه خلیج فارس) نرسیده به عوارضی، سمت راست، روبروی مرقد حضرت امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری.

 تلفنخانه   ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰

 ردیف

نام ونام خانوادگی

 سمت 

تلفن مستقیم

تلفن داخلی 

۱

 دکتر امیر احمری نژاد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

۵۵۲۲۹۲۵۰

2251

۲

دکترحامد  نعمتیان

مدیر کل آموزش

۵۵۲۲۹۳۲۸

2249

۳

خانم دکتر کلاته

رئیس دبیرخانه هیات علمی

۵۵۲۲۹۲۵۶

۲۳۵۵

۴

خانمها مومن زاده و قهری وکیارشی

 تقی ملا و یوسف ثابت تقی زاده

دبیرخانه هیات علمی

۵۵۲۲۹۳۲۵

۲۲۵۲

۵

خانمها رحیمی، صادقی، آستانه

کارشناسان آموزش

۵۵۲۲۹۲۴۹

۲۲۵۶

۶

  محمد نیرومند

مسئول دفتر معاونت آموزشی

۵۵۲۲۹۲۵۰

۲۲۶۳

۷

  

نماینده کنسولی دانشجویان غیر ایرانی

۵۵۲۲۹۲۴۹

۲۲۰۹

۸

  مجید افتخاری

رئیس اداره امتحانات

۵۵۲۲۹۲۴۸

۲۵۵۰

۹

 محمد رضا  آتش تر

رئیس اداره آموزش دانشکده مدیریت وحسابداری

۵۵۲۲۹۳۲۲

۲۴۰۴

۱۰

خانم یادگاری

امتحانات دانشکده مدیریت وحسابداری

۵۵۲۲۹۳۱۰

۲۴۲۴

۱۱

  علی حسن پور

رئیس اداره آموزش دانشکده علوم انسانی

۵۵۲۲۹۳۶۲

۲۶۰۷

۱۲

خانم بهروز نام

امتحانات دانشکده علوم انسانی

-

۲۶۱۷

۱۳

  علی عظیم زاده

رئیس اداره آموزش دانشکده برق

۵۵۲۲۹۳۹۰

۲۳۳۰

۱۴

خانم کمالی

امتحانات دانشکده فنی مهندسی وبرق

-

۲۳۰۷

۱۵

  حسن مهربانی فر

رئیس اداره آموزش فنی ومهندسی

۵۵۲۲۹۲۵۵

۲۳۳۰

۱۶

  پرویز رفیعی

رئیس اداره آموزش هنر ومعماری

۵۵۲۲۹۲۴۷

۲۲۸۹

۱۷

  شمسعلی فتحی مرشت

امتحانات دانشکده هنر ومعماری

۵۵۲۲۹۲۹۸

۲۲۹۹

۱۸

 سید حسین جلالی

رئیس اداره ثبت نام وپذیرش

-

۲۲۹۴

۱۹

  محمد علی  تقربی

رئیس اداره سنجش ونظارت

-

۲۲۹۴

۲۰

 حسن  اله ویردی زاده

رئیس اداره خدمات آموزشی

۵۵۲۲۹۳۲۸

۲۲۴۶

۲۱

خانم خواجویی

مسئول آموزش مجتمع ابوالفتوح رازی(مادران)

۳۳۷۴۲۷۵۷

-

۲۲ آقای علیرضا شریعت رپیس اداره فارغ التحصیلان ۵۵۲۲۹۲۴۲  

 

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۸