شرح وظایف

تعداد بازدید:۶۳۴۸

 


دفتر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه می‌تواند نقش موثری در ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی ترمی دروس ارائه شده توسط گروه‌های آموزشی و همچنین ارتقای سطح کیفی آموزش ایفا نماید. برنامه‌ها و اهداف این دفتر در دو بخش چشم‌انداز و مأموریت به شرح ذیل می‌باشد.

چشم‌انداز:

 • احراز کیفیت ممتاز و سرآمدی آموزشی و ارتقای علمی دانشگاه جهت قرار گرفتن در اولویت‌های نخست دانشجویان
 • چابک‌سازی و روزآمدسازی روند برنامه‌ریزی آموزشی در دانشگاه و افزایش تناسب بین تعداد دانشجویان و مشخصه‌های ارائه شده برای ایشان
 • ارتقای سطح توانمند‌ی‌های تخصصی و آموزشی اعضای هیئت علمی و مدیران اجرائی حوزه آموزش
 • گسترش رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیازهای جامعه و اهداف کلان دانشگاه

مأموریت:

 • تطبیق و بررسی برنامه درسی ارائه شده توسط دانشکده‌ها با سرفصل مصوب سازمان مرکزی و وزارت علوم و نظارت بر حسن اجرای آن‌‌ها
 • بررسی و نظارت بر رعایت سرفصل دروس در کلاس‌ها و جلوگیری از ارائه دروس غیر مصوب
 • بررسی دوره‌ای برنامه‌های درسی مصوب از سایت وزارت علوم و سازمان مرکزی جهت استخراج سرفصل‌های بازنگری شده و یا جدید
 • تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی بلند‌مدت و کوتاه‌مدت دانشگاه مبتنی بر گسترش دوره‌های آموزشی در راستای اهداف دانشگاه و نقشه جامع علمی کشور
 • بررسی پیشنهادات دانشکده‌ها جهت تغییر و یا توسعه برنامه‌های آموزشی و ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های جدید و طرح آن‌ها در شورای آموزشی دانشگاه
 • بررسی و اعلام نظر در زمینه آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های آموزشی
 • ارزیابی کیفیت آموزشی دانشگاه بر اساس الگوهای پیشنهادی و پایش عملکرد آموزشی دانشگاه و یافتن شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار بر آن
 • تعیین استانداردهای آموزشی در قالب امکانات موجود در دانشگاه
 • برنامه‌ریزی جهت اجرای دوره‌های دانش‌افزایی و کارگاه‌های آموزشی ویژه اعضای هیئت علمی به منظور ارتقاء دانش و مهارت‌های حرفه‌ای ایشان
 • تهیه گزارش آماری از برنامه درسی ارائه شده، رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه
 • ابلاغ آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های آموزشی جدید در حوزه برنامه‌ریزی درسی و سرفصل رشته‌ها
 • بررسی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی و برنامه‌ریزی برای ایجاد و توسعه رشته‌های تحصیلی جدید و مورد نیاز کشور با تأکید بر رشته‌های میان رشته‌ای
 • تهیه بانک اطلاعاتی طبقه‌بندی شده از برنامه‌ها و دروس مصوب رشته‌های تحصیلی دایر در دانشگاه به تفکیک مقطع و به روزرسانی آن با مصوبات جدید سازمان مرکزی و وزارت علوم
 • انجام تحقیقات و مطالعات و ارائه گزارش پیرامون نوآوری‌های آموزشی و تغییرات و اصلاحات لازم در چارچوب ضوابط و قوانین
 • ارزیابی کیفیت تدریس اساتید
آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۸