شرح وظایف اداره دانش آموختگان

تعداد بازدید:۲۴۱۴

این اداره  در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی فعال بوده و اهم وظایف آن عبارتند از:

1- صدور مدارک پایان تحصیلات دانش آموختگان

۲- پاسخگویی به استعلام اداره‌ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها در خصوص تأیید مدارک صادره از این واحد دانشگاهی.

3-  صدور ریزنمرات (کارنامه تحصیلی) جهت استفاده در داخل کشور .

 4-  ارائه ریزنمرات قابل ترجمه جهت متقاضیان برای استفاده در خارج از کشور که پس از اخذ دانشنامه با مراجعه به امور دانش آموختگان و پرداخت هزینه ۳۰۰.۰۰۰ ریال (سی هزار تومان) به حساب سازمان مرکزی دانشگاه به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۴ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه تصویر دانشنامه امکان پذیر می‌باشد.

5 - امور مرتبط با مفقود شدن مدارک تحصیلی و صدور مدارک المثنی

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۸