صدور و تحویل گواهینامه موقت ودانشنامه

تعداد بازدید:۱۳۵۲۴

کارنامه و مدارک تحصیلی بعد از وصول از گروه آموزشی واحد بررسی و نسبت به صدور گواهی نامه موقت و دانشنامه  اقدام می شود

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت و دانشنامه

1- تصویر تمام صفحات شناسنامه

2- تصویر کارت ملی (صفحه اصلی)

3- مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه جهت آقایان اعم از تصویر کارت پایان خدمت و حکم کارگزینی و گواهی اشتغال بکار برای شاغلین رسمی آموزش و پرورش و ارگان‌های نظامی

4-  سه ۳ قطعه عکس پرسنلی (۴*۳) ترجیحاً رنگی با زمینه روشن از یک نگاتیو با رعایت شئونات اسلامی

5 -  فیش‌های واریزی به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۴ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی

-  مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال (بیست هزار تومان)

- مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری نخصصی وحرفه ای: مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال (سی و پنج هزار تومان)

6- فرم تسویه حساب تکمیل شده

نکاتی در خصوص گواهینامه موقت

1 - گواهینامه موقت تنها برای یکبار صادر شده و صدور مجدد و تمدید اعتبار آن امکان پذیر نخواهد بود.

2 - با توجه به اینکه گواهینامه موقت جایگزین گواهی انشایی گردیده لذا به هیچ عنوان صدور گواهی انشایی برای دانش آموختگان میسر نبوده و گواهینامه موقت در اسرع وقت صادر می‌گردد.

3 -  جهت اخذ مدرک نهایی (دانشنامه) ارائه گواهینامه موقت الزامی است.

4 -  برای دانش آموختگانی که از وام صندوق رفاه استفاده کرده‌اند و به صندوق مذکور بدهکار می‌باشند در ذیل مندرجات گواهینامه موقت مبلغ بدهی ونحوه بازپرداخت آن قید خواهد شد.

شرایط دریافت مدرک مشمولین

مشمولان نظام وظیفه طبق بخشنامه شماره ۴۳/۱۹۸۹۲۶ مورخ ۸۷/۰۶/۲۳ در صورت داشتن شرایط زیر می توانند جهت دریافت مدرک  مراجعه نمایند:

۱- دارندگان کارت پایان خدمت

۲- دارندگان کارت معافیت

۳- گواهی صادره از نیروی نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

۴- گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت

۵- گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر باذکر معافیت تحصیلی تایید شده توسط سازمان نظام وظیفه عمومی

۶- برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غیبت و دارای اعتبار

۷- گواهی های صادره از سازمان وظیفه عمومی مبنی بر اینکه ذینفع حایز شرایط دریافت یکی از معافیت ها یا کارت پایان خدمت می­باشد.

صدور و تحویل دانشنامه پایان تحصیلات

پس از تایید گواهی موقت، کارشناسان نسبت به صدور دانشنامه اقدام می نمایند تا جهت تایید نهائی به سازمان مرکزی ارسال گردد و تحویل دانشنامه نهایی به شخص دانشجو یا وکیل رسمی ایشان با دریافت اصل گواهینامه موقت از ایشان انجام می شود.

تذکر : برای دریافت دانشنامه لازم است اصل گواهینامه موقت مسترد گردد.

 به فارغ ­التحصیلانی که از وام بلند مدت استفاده کرده ­اند گواهینامه موقت تحویل می­گردد، اما تحویل دانشنامه منوط به تسویه حساب وام(اعم از وام صندوق رفاه واحد ویا وام وزارت علوم تحقیقات و فناوری) می­باشد.

نکات مهم : به استناد بند ۱۷ بخشنامه شماره ۳۴/۱۶۲۱۳۱ مورخ ۸۹/۰۴/۳۱ سازمان مرکزی، تحویل مدرک فارغ­ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریزنمرات تنها به فرد فارغ ­التحصیل و یا کسانی که از فارغ ­التحصیل وکالتنامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است.

صدور ریز نمرات:

۱- ریزنمرات قابل استفاده برای داخل کشور که با تصویر مدرک تحصیلی و ارائه درخواست صادر می شود.

۲- ریز نمرات معتبر جهت ترجمه برای خارج از کشور:

دانش آموخته پس از دریافت دانشنامه، با ارائه فیش بانکی به مبلغ 30۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی ایران به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و تصویر دانشنامه، ریز نمرات خود را درخواست می کنند و نسبت به صدور ریز نمرات و ارسال آن به سازمان جهت تأئید اقدام می شود.

اقدامات لازم در صورت مفقود شدن گواهینامه موقت:

ارائه تصویر گواهینامه موقت مفقودی

۱-  فرم تعهدنامه (قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

۲-  فرم استشهاد محلی که حداقل به امضای ۳ نفر رسیده باشد و امضای یک نفر در دفترخانه اسناد رسمی مورد تاییدقرار گیرد. (قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

۳- نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در ۳ نوبت ( هر ۲ هفته یکبار به هزینه شخصی متقاضی)( قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

مدارک لازم جهت صدور دانشنامه المثنی

 ۱- فرم تعهدنامه (قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

۲- فرم استشهاد محلی که حداقل به امضای ۳ نفر رسیده باشد و امضای یک نفر در دفترخانه اسناد رسمی مورد تاییدقرار گیرد. (قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

۳- نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در ۳ نوبت ( هر ۲ هفته یکبار به هزینه شخصی متقاضی)(قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

۴- فیش واریزی به مبلغ 1/500/000 ریال به شماره حساب  ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برای بار دوم مبلغ 7/000/000 ریال

۵- درخواست کتبی متقاضی جهت صدور مدارک

۶-  یک قطعه عکس۴*۳ جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

۷- تصویر کارت ملی وصفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه

۸- یک قطعه تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)

شرایط تغییر مشخصات شناسنامه ای دانش آموخته

در صورتیکه مشخصات شناسنامه ای دانش آموخته به استناد رای دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییر نماید اصلاح مدرک برای دانش آموخته به شرح ذیل خواهد بود.

۱- در صورتیکه دانشنامه برای دانش آموخته صادر نشده باشد واحد دانشگاهی می تواند پس از اطمینان از تغییر مشخصات شناسنامه ای دانش آموخته، دانشنامه را بدون هیچگونه هزینه ای با مشخصات جدید صادر و به همراه تصویر برابر اصل شده رأی دادگاه و تمام صفحات شناسنامه برای تایید به سازمان مرکزی ارسال نماید.

۲) در صورتیکه تغییرات شناسنامه­ای بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ ­التحصیل می­بایست مبلغ 1/500/000 ریال بابت صدور مدرک با مشخصات جدید به شماره حساب  ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی واریز و واحد دانشگاهی مدارک لازم را شامل دانشنامه، تمامی صفحات شناسنامه ، کارت ملی و فیش واریزی را جهت ابطال مدرک قبلی و تایید مدرک جدید (به همراه مدارک ذیل ) به سازمان مرکزی ارسال می نماید:

۲-۱)درخواست کتبی متقاضی جهت صدور مدارک

۲-۲) یک قطعه عکس۴*۳ جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

۲-۳) تصویر کارت ملی وصفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه

۲-۴) یک قطعه تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)

شرایط صدور مدرک المثنی برای مدارک آسیب دیده در حوادث

۱)ارائه اصل مدرک آسیب دیده به واحد دانشگاهی که غیر قابل استفاده بودن آن به تایید واحد برسد.

۲) درخواست صدور مدرک المثنی با ذکر علت آسیب دیدگی (دانشنامه المثنی)

۳) فیش واریزی به مبلغ1/500/000 ریال به شماره حساب  ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی     

۴) یک قطعه عکس۴*۳ جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

۵) تصویر کارت ملی وصفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه

۶) یک قطعه تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)

 

 

 

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۸