پاسخ به استعلام ها

تعداد بازدید:۲۰۵۵

به استعلام های که از ارگان ها و نهاد ها و دانشگاه ها، از سراسر کشور در خصوص دانش آموختگان ارسال می شود، پاسخ داده می شود تاییدیه مدرک و ریزنمرات داخلی آنها به صورت محرمانه به ارگانها و نهادها و دانشگاههای سراسر کشور ارسال می گردد.

پاسخ به هرگونه استعلام تنها با ارسال تصویر مدرک ارایه شده به سازمان، ارگان ویا دانشگاه مربوطه امکانپذیر می­باشد درصورت عدم ارسال تصویر مدرک ، تاییدیه تحصیلی صادر نمی­گردد.

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۸