ترم آخری ها حتماً بخوانند

تعداد بازدید:۲۱۷۱

با ابراز خرسندی از موفقیت شما در گذراندن دوره فعلی و آرزوی توفیق در مقاطع بالاتر نکات ذیل به منظور سهولت در امور فارغ التحصیلی به اطلاع می رسد:

۱-  ازکامل بودن مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلی اطمینان حاصل نمائید.(بدون مدرک پایه و تائیدیه آن ، مدرک مقطع بالاتر صادرنمی گردد.)

۲ - مندرجات مدرک مقطع پایه و تائیدیه آن دقیقاً با شناسنامه و کارت شناسائی ملی همخوانی داشته باشد.( به عنوان مثال کد ملی ۱۰ رقمی است، در مدارکی که به جای شماره شناسنامه ،شماره ملی ذکر شده اگر تعداد ارقام آن کمتر از ۱۰ رقم باشد قابل قبول نیست.)

۳ در صورتیکه پرونده تحویلی به اداره فارغ التحصیلی بدون فتوکپی کارت شناسائی ملی باشد به آموزش برگشت و مدرک صادر نمی گردد.

۴ براساس بخشنامه های وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در مقاطع کارشناسی و کاردانی به میانگین کمتر از ۱۲ و در مقطع کارشناسی ارشد به میانگین کمتر از ۱۴ مدرک تعلق نمی گیرد.

۵- رعایت نکردن مقررات آموزشی در واحدگیری و پیشنیازها باعث عدم صدور مدرک تحصیلی می شود لذا موکداً توصیه می گردد چنانچه موردی وجود دارد به شورای آموزشی اطلاع دهید تا در پایان تحصیلات ،بدون وقفه مدرک تحصیلی صادر گردد.

۶- پشت نویسی عکسها اغلب باعث مخدوش شدن آنها می شود، لذا عکس ها به صورت چهره به چهره در پاکت گذاشته شود،ضمناً عکس فتوکپی رنگی و کامپیوتری قابل قبول نمی باشد.(عکسها بارعایت موازین اسلامی و عرف دانشجوئی،باشد.)

تذکر مهم: چنانچه قصد دارید عکس جدید و با شرایط فوق روی مدرک شما الصاق گردد حتماً عکسهای قبلی را از مسئول رشته خود دریافت نمائید تا اشتباهاً استفاده نگردد.

۷- هرگونه مغایرت شناسنامه با اطلاعات آزمون ورودی باید با مدارک مستدل رفع شده باشد.

۸- .چنانچه قصد تغییر در مندرجات شناسنامه از جمله حذف پسوند شهرت را دارید قبل از تحویل پرونده به اداره فارغ التحصیلی اقدام شود.

۹-  مدرک فارغ التحصیلی فقط به شخص فارغ التحصیل یا وکیل قانونی وی با اخذ امضاء و اثر انگشت تحویل می گردد.

۱۰- درخواست ریزنمرات قابل ترجمه، پس از صدور دانشنامه امکان پذیر است.

۱۱- به فارغ التحصیلانیکه از وام بلندمدت استفاده کرده اند گواهینامه موقت تحویل می گردد، اما تحویل دانشنامه منوط به تسویه وام می باشد.

۱۲- پس از تحویل پرونده به اداره فارغ التحصیلی بلافاصله گواهینامه پایان تحصیلات صادر می گردد ،لذا چنانچه تمایل به استفاده از ماده ۴۷ آئین نامه آموزشی( ترمیم معدل) را دارید قبل از ارسال پرونده اقدام نمائید،پس از صدور گواهینامه تغییر در آن امکان پذیر نیست.

۱۳- دانش آموختگان ممتاز جهت بهره مندی از این امتیاز لازم است از صدور دانشنامه خود اطمینان حاصل نموده و دفترچه آزمون مقطع بالاتر را مطالعه و طبق مندرجات آن اقدام نمایند

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۹