شرایط و مدارک لازم جهت دریافت مدرک تحصیلی

تعداد بازدید:۴۰۸۳

به استناد بند ۱۷ بخشنامه شماره ۱۶۲۱۳۱/۳۴ مورخ ۸۹/۰۴/۳۱ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تحویل مدرک دانش آموختگی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریز نمرات تنها به فرد دانش آموخته و یا کسانی که از دانش آموخته وکالت نامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است.

گواهینامه موقت: در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی) با مراجعه به قسمت امور دانش آموختگان واحد در ساعات اداری، دریافت گواهینامه موقت امکان پذیر می‌باشد.

دانشنامه: در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت و کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی) با مراجعه به قسمت امور دانش آموختگان واحد در ساعات اداری، دریافت دانشنامه امکان پذیرمی باشد.

تذکر : به دانش آموختگانی که از وام بلند مدت استفاده کرده‌اند گواهینامه موقت تحویل می‌گردد، اما تحویل دانشنامه منوط به تسویه حساب وام (اعم از وام صندوق رفاه واحد ویا وام وزارت علوم تحقیقات و فناوری) می‌باشد.

لازم بذکر است دریافت ریز نمرات تأیید شده توسط سازمان مرکزی در صورت درخواست دانش آموخته و پرداخت هزینه میسر بوده و در صورت تمایل به دریافت کارنامه تحصیلی می‌توانید با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه به امور دانش آموختگان  مراجعه فرمائید.

دانشجویان فارغ التحصیل برای تحویل هرگونه مدرک شامل: گواهینامه موقت، دانشنامه و ریز نمرات به مجتمع دانشگاهی یادگار امام واقع در بزرگراه خلیج فارس روبروی حرم حضرت امام خمینی ( ره ) مراجعه نمایند .

تلفن: ۹- ۵۵۲۲۹۲۰۰داخلی: 2532

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۹