فرایند انتخابات مدیران گروه

تعداد بازدید:۱۴۹۶

فرایند انتخابات مدیران گروه آموزشی

 

مدیران گروه بعد از برگزاری جلسه انتخابات گروه می بایست مطابق دستورالعمل فرم های مربوطه را تکمیل و به همراه برنامه پیشنهادی دو کاندید محترم، ظرف مدت 7 روز بعد از برگزاری جلسه، طی یک نامه به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ارسال کنند. لازم به ذکر است که تمامی فرم ها و برنامه های پیشنهادی کاندیدهای محترم می بایست به طور فیزیکی نیز به دبیرخانه هیات علمی تحویل داده شود.

در زیر فرایند انتخابات مدیران گروه آموزشی مشاهده می شود. (با کلیک بر روی شماره هر فرم یا بخشنامه به صفحه مورد نظر هدایت می شوید)

 

 

باسمه‌تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری - حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دبیرخانه هیات علمی-فرایند انتخابات مدیران گروه آموزشی

توضیحات

واحد ارائه کننده خدمت

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دبیرخانه هیات علمی

شرح فرایند انجام خدمت

روش اجرایی فرایند انتخابات مدیران گروه آموزشی به شماره سند ET-09-P001 

فرم های مرتبط به خدمت

فرم به شماره ET-09-F001, ET-09-F002  و ET-09-F003 

بخشنامه های مرتبط به خدمت

بخشنامه به شماره 10/9662

سایر واحدهای مرتبط با خدمت

گروه آموزشی-دانشکده- دبیرخانه هیات علمی- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

متقاضی دریافت خدمت

کاندیدهای مدیریت گروه های آموزشی

مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت

تکمیل فرم ها

نحوه دسترسی به خدمت

ارسال صورتجسله از طریق اتوماسیون اداری و تحویل فیزیکی فرم ها به دبیرخانه هیات علمی

متصدیان انجام خدمت

کارشناس امور آموزشی در دبیرخانه هیات علمی

زمان و ساعت دریافت خدمت

دبیرخانه هیات علمی در روزهای یک شنبه تا پنج شنبه در ساعات اداری

تلفن تماس کارشناس مربوطه

55229325

 

نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت

 

 

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۳۹۹