آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه‌نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگرآیین‌نامه‌های مهم-همه مقاطع
آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی‌ناپیوستهکارشناسی و کاردانی
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشدناپیوسته-ورودی‌های ۹۵ و بعد از آنکارشناسی‌ارشد
شیوه‌نامه (آیین‌نامه) دوره دکتری‌تخصصی-ورودی‌های ۹۶ و بعد از آندکتری‌تخصصی
بخشنامه معادل‌سازی واحدهای درسی گذرانده شده در دوره معادل (کاردانی در رشته، کارشناسی در رشته و ...)آیین‌نامه‌های مهم-همه مقاطع
مقررات معادل‌سازی دروس در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی‌ارشدآیین‌نامه‌های مهم-همه مقاطع
آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته-ورودی‌های ۹۴ و ماقبلکارشناسی‌ارشد
آیین‌نامه دوره دکتری‌تخصصی-ورودی‌های ۹۵ و ماقبلدکتری‌تخصصی
بخشنامه حذف درس به دلیل غیبت دانشجو در امتحان-تمامی مقاطع تحصیلیآیین‌نامه‌های مهم-همه مقاطع
سنوات ارفاقی دانشجویان مشمولآیین‌نامه‌های مهم-همه مقاطع
نحوه تحویل مدرک و گواهی آموزشی به اتباع غیرایرانی که از تحصیل انصراف داده‌اندآیین‌نامه‌های مهم-همه مقاطع
ساماندهی وضعیت آموزشی وکنسولی دانشجویان غیرایرانیآیین‌نامه‌های مهم-همه مقاطع
بخشنامه دوره دکتری پژوهش محور-نحوه ثبت نام و انتخاب واحدهای پایان‌نامهدکتری‌تخصصی
آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور (با آزمون و بدون آزمون) مورخ ۹۳/۲/۹دکتری‌تخصصی
فرم قرارداد ویژه دوره دکتری تخصصی پژوهش محوردکتری‌تخصصی
مجموعه بخشنامه‌های تسری (ویژه دانشجویان با شرایط عدم مراجعه، عدم ثبت نام، بازگشت به تحصیل، وقفه تحصیلی)آیین‌نامه‌های مهم-همه مقاطع
دستورالعمل ثبت‌نام دوره دکتری تخصصی پژوهش محوردکتری‌تخصصی
مقررات معادل‌سازی دروس در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی‌ارشدکارشناسی و کاردانی
بخشنامه معادل‌سازی دروس معارف گذرانده شده مطابق سرفصل قدیم با دروس معارف مطابق سرفصل جدیدکارشناسی و کاردانی
بخشنامه موجه نمودن غیبت دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلیآیین‌نامه‌های مهم-همه مقاطع