آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شناسه خدمت فرایند جذب اساتید حق التدریس (جدید-همکاری مجدد)اساتید حق التدریس۱۵ شهریور ۱۳۹۹
شناسنامه خدمت فرایند ارتقا اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۵ تیر ۱۳۹۹
فرم جذب اساتید حق التدریس (اساتید جدید-اساتید همکاری مجدد)-فایل WORDاساتید حق التدریس۱۵ شهریور ۱۳۹۹
فرم جذب اساتید حق التدریس (اساتید جدید-اساتید همکاری مجدد)-فایل PDFاساتید حق التدریس۱۵ شهریور ۱۳۹۹
شیوه نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۰۸ آبان ۱۳۹۵
آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۱ مرداد ۱۳۹۵
قوانین و مقررات جذب اساتید حق التدریساساتید حق التدریس۱۵ شهریور ۱۳۹۹
بخشنامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاهاساتید هیات علمی۱۹ دی ۱۳۹۵
چک لیست مدارک لازم برای جذب اساتید حق التدریساساتید حق التدریس۱۵ شهریور ۱۳۹۹
فرم شناسنامه ارتقا اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی
راهنمای ثبت نام در سامانه ساجد (صلاحیت علمی پژوهشی)اساتید حق التدریس۲۰ تیر ۱۳۹۷
راهنمای ثبت نام در سامانه ساهم ( اخذ شناسه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی)اساتید حق التدریس۲۰ تیر ۱۳۹۷
ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و شئون آموزشیاساتید هیات علمی
شناسنامه خدمت فرایند ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۵ تیر ۱۳۹۹
بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۰۳ مهر ۱۳۹۳
دستورالعمل امتیازدهی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی برای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۵ تیر ۱۳۹۹
شناسنامه خدمت فرایند پایه تشویقی اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۱۵ تیر ۱۳۹۹
بخشنامه پایه تشویقی اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
فرم درخواست پایه تشویقی اعضای هیات علمیاساتید هیات علمی
شناسه خدمت فرایند انتخابات مدیران گروه آموزشیاساتید هیات علمی۱۵ مرداد ۱۳۹۹