آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته-ورودی‌های ۹۴ و ماقبل