بخشنامه تکمیل و اصلاح ماده ۷ و ۸ آیین‌نامه کارشناسی ارشد به شماره ۴۷۵۸۱ مورخ ۹۵/۷/۱۰