آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دکتری‌تخصصی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه‌نامه (آیین‌نامه) دوره دکتری‌تخصصی-ورودی‌های ۹۶ و بعد از آندکتری‌تخصصی
آیین‌نامه دوره دکتری‌تخصصی-ورودی‌های ۹۵ و ماقبلدکتری‌تخصصی
بخشنامه دوره دکتری پژوهش محور-نحوه ثبت نام و انتخاب واحدهای پایان‌نامهدکتری‌تخصصی
آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور (با آزمون و بدون آزمون) مورخ ۹۳/۲/۹دکتری‌تخصصی
فرم قرارداد ویژه دوره دکتری تخصصی پژوهش محوردکتری‌تخصصی
دستورالعمل ثبت‌نام دوره دکتری تخصصی پژوهش محوردکتری‌تخصصی
دستورالعمل و شیوه‌نامه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصیدکتری‌تخصصی
مجموعه بخشنامه‌های نمرات زبان مورد قبول مرتبط با ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصیدکتری‌تخصصی
بخشنامه آزمون فراگیر ارزیابی مهارت‌های زبان عربی (اشتمال) مرتبط با ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصیدکتری‌تخصصی
آیین‌نامه معادل‌سازی دروس دوره دکتری تخصصیدکتری‌تخصصی
بخشنامه دروس جبرانی دوره دکتریدکتری‌تخصصی
معافیت دانشجویان دوره دکتری رشته‌های زبان انگلیسی از گذراندن درس زبان انگلیسی پیشرفته جبرانیدکتری‌تخصصی
بخشنامه ابلاغ واحدهای درسی و جبرانی دوره دکتری تخصصیدکتری‌تخصصی
بخشنامه لزوم اخذ دروس جبرانی دوره دکتری تخصصی-تابستان ۹۷دکتری‌تخصصی
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رسالهدکتری‌تخصصی