آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دکتری‌تخصصی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور (با آزمون و بدون آزمون) مورخ ۹۳/۲/۹دکتری‌تخصصی
آیین‌نامه دوره دکتری‌تخصصی-ورودی‌های ۹۵ و ماقبلدکتری‌تخصصی
آیین‌نامه معادل‌سازی دروس دوره دکتری تخصصیدکتری‌تخصصی
بخشنامه آزمون فراگیر ارزیابی مهارت‌های زبان عربی (اشتمال) مرتبط با ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصیدکتری‌تخصصی
بخشنامه ابلاغ واحدهای درسی و جبرانی دوره دکتری تخصصیدکتری‌تخصصی
بخشنامه دروس جبرانی دوره دکتریدکتری‌تخصصی
بخشنامه دوره دکتری پژوهش محور-نحوه ثبت نام و انتخاب واحدهای پایان‌نامهدکتری‌تخصصی
بخشنامه لزوم اخذ دروس جبرانی دوره دکتری تخصصی-تابستان ۹۷دکتری‌تخصصی
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رسالهدکتری‌تخصصی
دستورالعمل ثبت‌نام دوره دکتری تخصصی پژوهش محوردکتری‌تخصصی
دستورالعمل و شیوه‌نامه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصیدکتری‌تخصصی
شیوه‌نامه (آیین‌نامه) دوره دکتری‌تخصصی-ورودی‌های ۹۶ و بعد از آندکتری‌تخصصی
فرم قرارداد ویژه دوره دکتری تخصصی پژوهش محوردکتری‌تخصصی
مجموعه بخشنامه‌های نمرات زبان مورد قبول مرتبط با ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصیدکتری‌تخصصی
معافیت دانشجویان دوره دکتری رشته‌های زبان انگلیسی از گذراندن درس زبان انگلیسی پیشرفته جبرانیدکتری‌تخصصی