آیین نامه‌ها و فرم‌ها- کارشناسی و کاردانی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی‌ناپیوستهکارشناسی و کاردانی
مقررات معادل‌سازی دروس در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی‌ارشدکارشناسی و کاردانی
بخشنامه معادل‌سازی دروس معارف گذرانده شده مطابق سرفصل قدیم با دروس معارف مطابق سرفصل جدیدکارشناسی و کاردانی
متمم بخشنامه بلااثر نمودن نمرات مردودی در سوابق تحصیلی دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسیکارشناسی و کاردانی
بخشنامه بلااثر نمودن نمرات مردودی در سوابق تحصیلی دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسیکارشناسی و کاردانی
تغییرات دروس عمومی تربیت‌بدنی ۱ و ۲کارشناسی و کاردانی
اصلاحیه ماده ۴۷ آیین‌نامه آموزشی (نیمسال جبرانی)کارشناسی و کاردانی
اصلاحیه ماده ۴۳ آیین‌نامه آموزشی (دروس ناتمام-پروژه، کارآموزی و ...)کارشناسی و کاردانی
اصلاحیه ماده ۲۳ آیین‌نامه آموزشی (پیشنیازی و همنیازی)کارشناسی و کاردانی