مطالب مرتبط با کلید واژه " ترفیع "


ترفیع پایه سالیانه

  مدارک و مستندات لازم برای دریافت ترفیع سالانه اعضای هیات علمی   تکمیل فرم درخواست ترفیع به صورت تایپ شده با درج امضاء­ متقاضی، مدیر گروه و ریاست دانشکده  و  ارسال مدارک حداکثر تا پایان ماه قبل از موعد ترفیع سالیانه به ...